Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i rozwój działu IT w dobie dynamicznego postępu najnowszych technologii, nie są możliwe bez inwestowania w nowatorski sprzęt i oprogramowanie. Szybko zmieniający się rynek komputerowy jest coraz trudniejszy do opanowania, a wybór potrzebnych aplikacji staje się bardziej skomplikowanym.

W tym obszarze oferujemy kompleksowe rozwiązania i opiekę związaną z doborem najwłaściwszego dla Państwa oprogramowania oraz wdrożeniem odpowiednich aplikacji dokonanym tak, by prowadzone działania pozwalały na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności oprogramowania.
Lata doświadczeń, a także posiadane statusy partnerskie i długa lista referencyjna naszych klientów, sprawiają, że jesteśmy postrzegani na rynku jako rzetelny i profesjonalny partner.

Będąc firmą zajmującą się profesjonalną obsługą sektora biznesowego oraz instalacją systemów informatycznych dajemy Państwu pewność, że zaproponowane rozwiązanie będzie dopasowane do profilu Państwa działalności.
Nasze działania są nastawione przede wszystkim na indywidualne podejście do potrzeb naszych kontrahentów, co wyróżnia nas na tle konkurencji i pozwala na elastyczną i efektywną współpracę.

DGCS
SAGE
INSERT
ESET
ENOVATIO
MICROSOFT

DGCS

DGCS SYSTEM oprócz nazwy własnej linii produktowej to także dział firmy dGCS S.A., którego zadaniem jest tworzenie i rozwój oprogramowania z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. InforSystem tworzy oprogramowanie dla dowolnego systemu wykorzystując możliwości JAVY.

DGCS System
Zintegrowany system przeznaczony do obsługi każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności.

Wybrane funkcje systemu (dostępne także w modułach):

• Praca pod różnymi platformami (Windows, Linux)
• Wspólna baza dla wszystkich modułów
• Szybkie przełączanie między modułami
• Wielofirmowość
• Konfigurowanie kompozycji systemu
• Możliwość dostosowania raportów i wydruków do potrzeb użytkownika
• Praca w sieci na jednej bazie danych
• Praca z wykorzystaniem Internetu, wysyłanie alarmów, przeglądanie raportów
• Automatyzacja standardowych czynności
• Generowanie dokumentów elektronicznych
• Wielowalutowość
• Wspólny moduł kasy
• Bogaty moduł rozrachunków
• Import danych z programów dGCS S.A – dos

Magazyn : moduł do zarządzania gospodarką magazynową oraz sprzedaży.

Wybrane funkcje:

• Wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych,
• Słowniki: kontrahentów, towarów i usług, jednostek, walut, cenników i inne,
• Możliwość pracy z dowolną ilością magazynów,
• Obsługa wielu walut, dokumentów wewnątrzunijnych i eksportowych,
• Współpraca z najpopularniejszymi urządzeniami fiskalnymi: kasy, drukarki, czytniki kodów kreskowych,
• Moduł produkcji,
• Rozbudowany system zamówień.
• Zamówienia zaawansowane – moduł przeznaczony do obsługi zamówień od odbiorców i dostawców.
• Pozwala na realizację zamówień częściowych oraz rezerwacji.
• Obsługa rezerwacji towaru – zamówienie może rezerwować towar w magazynie, rezerwacja powoduje wyświetlenie informacji na liście towarów o: całkowitej ilości towarów, zarezerwowanej oraz dostępnej,
• Realizacja wielu zamówień do jednego dokumentu wydania, ułatwiony dostęp do wszystkich niezrealizowanych zamówień dla wybranego kontrahenta,
• Każda pozycja może mieć wyznaczony niezależny termin realizacji,
• Bogaty zestaw raportów, pozwalający na dokładną analizę zamówień.
• Zakupy importowe – moduł przeznaczony do obsługi zakupów dokonywanych poza granicami UE.
• Wprowadzenie stawki celnej i akcyzy dla każdej pozycji,
• Określenie kosztów transportu do i od granicy, a także dowolnych zdefiniowanych kosztów,
• Wyznaczanie wartości transakcji w dowolnej walucie.
• Moduł Handlowcy – pozwala na rozliczanie prowizyjne handlowców, magazynierów i kierowców na podstawie uzyskanych obrotów
• Słownik pracowników to lista pracowników, która zawiera informacje podstawowe o osobach zatrudnionych (nie mylić z operatorami/użytkownikami systemu), dla każdego z nich możemy określić aktywność oraz przynależność do jednego z trzech specjalnych typów pracowników: handlowiec, magazynier, kierowca,
• Moduł pozwala na powiązanie handlowców z kontrahentem, funkcja automatycznie dopasowuje handlowca do dokumentu wydania dla danego kontrahenta,
• Raport sprzedaży handlowca umożliwia dokładne wyliczenie wysokości osiągniętego obrotu w wybranych okresach lub podgląd sprzedanych towarów, itd.

Księga Przychodów i Rozchodów – obsługa księgi podatkowej

Wybrane funkcje:

• Dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
• Rejestry VAT, sprzedaży i zakupu,
• Możliwość zastosowania wzorców księgowania do wpisów,
• Ewidencja czynności cywilno-prawnych, wyposażenia i akcyzy,
• Dodatkowy moduł deklaracji,
• Nieograniczony dostęp do wieloletniego archiwum,
• Księgowanie dokumentów z programów DOS-owych,
• Automatyczne księgowanie dokumentów z Magazynu 2 Multi i Delegacji,
• Możliwość automatycznego przejścia na Księgę Handlową.

Księga Handlowa – umożliwia prowadzenie pełnej księgowości

Wybrane funkcje:

• Dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
• Rejestry VAT, sprzedaży i zakupu,
• Możliwość zastosowania wzorców księgowania do wpisów,
• Ewidencja czynności cywilno-prawnych i akcyzy,
• Dodatkowy moduł deklaracji,
• Księgowanie dokumentów z programów DOS-owych,
• Elastyczny plan kont, możliwość stworzenia własnego lub korzystanie z gotowego, dostarczanego z programem,
• Możliwość księgowania tylko na syntetyce i rozksięgowania na analityce,
• Wielopoziomowe analityki,
• Automatyczne księgowanie dokumentów z Magazynu 2 Multi i Delegacji.

Delegacje – rozliczanie wyjazdów służbowych

Wybrane funkcje:

• Rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników,
• Obliczanie ryczałtu dla pracowników,
• Ewidencja przebiegu pojazdów,
• Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych,
• Ewidencja kosztów eksploatacji samochodów.

SAGE

sage1sage2

sage3

sage4

sage5

INSERT

in1in3in2

ESET

eset2eset3eset4eset5eset6

ENOVATIO

Upraszczamy rzeczywistość w biznesie przez wdrożenie w organizacji modułów (razem lub oddzielnie):

Co zyskasz dzięki wdrożeniu systemu Enovatio w firmie?

 1. Zwiększysz skuteczność działań zespołu i zbudujesz pozytywną atmosferę pracy także z klientami.
 2. Zyskasz natychmiastowy dostęp do rzeczywistych danych i dokumentów, przez co umożliwisz zdalną pracę.
 3. Zredukujesz czas, koszty i błędy związane z przetwarzaniem dokumentów.
 4. Przez centralne miejsce pracy / danych / dokumentów /przepływu informacji, pozbędziesz się chaosu w biznesie.
 5. Zautomatyzujesz powtarzalną pracę i skupisz swoje zespoły na właściwych działaniach biznesowych.
 6. Uzyskasz przejrzystość w finansach i sprawach bieżących.
 7. Będziesz zawsze na bieżąco z rzeczywistym postępem prac.
 8. Utrzymasz porządek w dokumentach i nawet najbardziej zaawansowanych projektach.
 9. Szybciej podejmiesz trafne decyzje oraz uwolnisz potencjał biznesowy swojej organizacji.
 10. Zwiększysz ilość prowadzonych działań przy niezmiennych zasobach materialnych i osobowych.
WIĘCEJ O ENOVATIO

Microsoft

modern

Szanowni Państwo,

Odpowiednia technologia może być głównym czynnikiem wspierającym rozwój firmy i budującym przewagę konkurencyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie przygotowane przez Boston Consulting Group potwierdziło, że liderzy w dziedzinie technologii — czyli firmy, które wcześnie przyswoiły nowe rozwiązania technologiczne — znacznie wyprzedzili swoją konkurencję. Dodatkowo cechują się 15% większą dynamiką przychodów oraz dwukrotnie większą zdolnością do tworzenia nowych miejsc pracy1.

Ale jak to osiągnąć? Przy szerokiej ofercie dostępnych obecnie technologii, od chmurowych do urządzeń przenośnych, istotne jest wybranie rozwiązania najlepiej dostosowanego do potrzeb i specyfiki prowadzonego biznesu. Firma Microsoft nawiązała dialog z małymi i średnimi firmami z całego świata, aby lepiej zrozumieć potrzeby tego segmentu. Wynikiem tych rozmów jest zestaw rozwiązań, które pomogą Państwu osiągać cele biznesowe.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu — oraz rozwiązaniom Microsoft — możemy pomóc Państwu osiągać przewagę konkurencyjną przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Każda firma ma specyficzne potrzeby, na przykład:

 • Umożliwić pracownikom wspólną pracę z dowolnego miejsca
 • Zapewnić bezpieczeństwo danych — na urządzeniach przenośnych, serwerze i w chmurze
 • Korzystać z elastycznej platformy IT, dostosowującej się do zmieniających się potrzeb biznesowych
 • Lepiej zrozumieć i obsługiwać swoich klientów 

Tylko Microsoft oferuje kompletną, elastyczną i godną zaufania platformę, która obejmuje cały ekosystem IT, od rozwiązań serwerowych do aplikacji biurowych, od komputerów stacjonarnych do urządzeń przenośnych.

Jeśli korzystasz ze starszych wersji oprogramowania, dla których nie ma już wsparcia albo wkrótce go nie będzie, takiego jak Windows XP, Office 2003 lub Windows Server 2003, teraz jest odpowiedni czas, aby zmodernizować firmowe zasoby IT.

Jako certyfikowany partner posiadający kompetencję License Solutions z przyjemnością doradzimy oraz zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie licencyjne, indywidulanie dopasowane do charakteru Państwa działalności.