Elektroniczny obieg dokumentów – Enovatio Workflow

Uporządkuj dokumentację i zautomatyzuj procesy biznesowe!

Wdrażając system obiegu dokumentów Enovatio Workflow błyskawicznie przyspieszysz procesowanie dokumentów i spraw, zredukujesz koszty, dotrzymasz terminów oraz zagwarantujesz wzrost jakości pracy w organizacji.

System obsługuje i procesuje różnego rodzaju dokumenty takie jak:

 • faktury kosztowe,
 • zapotrzebowania i zamówienia,
 • wnioski HR,
 • umowy,
 • reklamacje etc.

System charakteryzuje się wysoką elastycznością, obejmuje projektowanie procesów przepływu pracy i tworzenie formularzy przez samego Klienta. Integruje się z innymi systemami zewnętrznymi, (np. ERP) jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i kontrolę kluczowych danych.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów Enovatio Workflow?

 1. Zredukujesz koszty i czas przez automatyzację pracy na poziomie rejestrowania, rozpisywania, akceptacji i księgowania faktur.
 2. Usprawnisz przepływ informacji i dokumentów niezależnie od ilości filii czy spółek.
 3. Zredukujesz powtarzające się czynności i skupisz swoje zespoły na właściwych działaniach biznesowych (dzięki OCR, pobieraniu danych, przenikaniu do innych modułów i integracji z ERP).
 4. Wyeliminujesz błędy ludzkie, zidentyfikujesz nadużycia i zoptymalizujesz koszty.
 5. Unikniesz przetrzymywania dokumentów i unikniesz przestojów w procesach biznesowych.
 6. Będziesz podejmować trafne decyzje dzięki przejrzystości, kompletności danych, wiązaniu dokumentów, rzeczywistym raportom.
 7. Zyskasz jedno narzędzie tworzące bazę wiedzy i centralne miejsce procesów, dokumentów, informacji oraz pracy całej organizacji.
 8. Zapewnisz szybki i stały dostęp do danych, także archiwalnych, nawet podczas pracy zdalnej.
 9. Zminimalizujesz ryzyko utraty ważnych danych w wyniku zniszczenia czy zgubienia wersji papierowej dokumentu – backup danych.
 10. Uzyskasz przejrzystość w finansach i sprawach bieżących.

System zarządzania projektami – Enovatio Projects

Szybciej osiągaj cele i zwiększaj ilość prowadzonych projektów, mając tylko jedno funkcjonalne narzędzie.

System zarządzania projektami Enovatio jest centralnym miejscem współpracy, planowania, zarządzania, rozliczania i analizy projektów. Wykorzystując szereg funkcjonalności Enovatio Projects:

 • Zwiększysz skuteczność pracy zespołu projektowego
 • Poprawisz rentowność projektów i zaoszczędzisz
 • Będziesz realizować projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób
 • Szybciej osiągniesz cele i podwoisz ilość prowadzonych projektów
 • Pozbędziesz się chaosu przez centralne miejsce danych i jeden kanał przepływu informacji.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu systemu zarządzania projektami Enovatio Projects?

 1. Zwiększysz skuteczność działań zespołu przez szybki, nie budzący wątpliwości przepływ informacji.
 2. Skoncentrujesz swoje zespoły na właściwych sprawach i wykluczysz powtarzające się czynności.
 3. Każdy pracownik będzie wiedział za co jest odpowiedzialny i jak jego praca wpływa na działania innych.
 4. Dzięki spojrzeniu na projekt w skali 360°, już na pierwszy rzut oka, będziesz na bieżąco z rzeczywistym stanem projektu.
 5. Przejrzystość i rzeczywiste dane spowodują sprawne zarządzanie budżetem projektu i w razie potrzeby optymalizację kosztów.
 6. Przez raporty i przejrzystość w projektach szybciej podejmiesz trafne decyzje oraz uwolnisz potencjał biznesowy swojej organizacji.
 7. Uporządkujesz i zautomatyzujesz pracę, a to przyniesie szybki zwrot z inwestycji.
 8. Stworzysz centralne miejsce pracy i umożliwisz natychmiastowy dostęp do rzeczywistych danych, nawet podczas zdalnej pracy.
 9. Będziesz realizować projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób.
 10. Zwiększysz ilość prowadzonych projektów przy niezmiennych zasobach materialnych i osobowych.

System zgłoszeń helpdesk – Enovatio Helpdesk

Rozwiązuj zgłoszenia jako scalony i zorganizowany zespół!

System zgłoszeń helpdesk Enovatio sprawdza się w firmach niezależnie od profilu działalności, które obsługują krótkotrwałe zgłoszenia lub sprawy typu reklamacje, awarie, błędy, zadania etc. System automatyzuje obsługę zgłoszeń bez odciągania pracowników od wykonywanych zadań strategicznych.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu systemu zgłoszeń helpdesk Enovatio?

 1. Przyspieszysz i zwiększysz skuteczność działań zespołu i zbudujesz pozytywną atmosferę pracy.
 2. Zredukujesz obciążenie zespołu helpdesk i poprawisz jakość pracy.
 3. Zautomatyzuj obsługę zgłoszeń bez odciągania pracowników od zadań strategicznych.
 4. Przez centralne miejsce pracy / danych / dokumentów /przepływu informacji, pozbędziesz się chaosu w biznesie.
 5. Będziesz zawsze na bieżąco z rzeczywistym postępem prac.
 6. Podwyższysz jakość świadczonych usług i satysfakcję Klienta.
 7. Zapomnisz o długiej i chaotycznej komunikacji mailowej, w której ciężko się rozeznać, jaki jest status sprawy.
 8. Będziesz podejmować trafne decyzje dzięki statystykom i raportom.
 9. Dzięki rejestracji czasu pracy, zwiększysz kontrolę nad wykorzystaniem kapitału ludzkiego oraz finansami związanymi z pracochłonnością realizacji zgłoszeń helpdesk.
 10. Rejestracja przepracowanych godzin pomoże Ci w rozliczaniu rzeczywistego nakładu pracy, względem wybranego klienta, a szczegółowy raport będzie załącznikiem do wystawionej faktury.