Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i rozwój działu IT w dobie dynamicznego postępu najnowszych technologii, nie są możliwe bez inwestowania w nowatorski sprzęt i oprogramowanie. Szybko zmieniający się rynek komputerowy jest coraz trudniejszy do opanowania, a wybór potrzebnych aplikacji staje się bardziej skomplikowanym.

W tym obszarze oferujemy kompleksowe rozwiązania i opiekę związaną z doborem najwłaściwszego dla Państwa oprogramowania oraz wdrożeniem odpowiednich aplikacji dokonanym tak, by prowadzone działania pozwalały na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności oprogramowania.
Lata doświadczeń, a także posiadane statusy partnerskie i długa lista referencyjna naszych klientów, sprawiają, że jesteśmy postrzegani na rynku jako rzetelny i profesjonalny partner.

Będąc firmą zajmującą się profesjonalną obsługą sektora biznesowego oraz instalacją systemów informatycznych dajemy Państwu pewność, że zaproponowane rozwiązanie będzie dopasowane do profilu Państwa działalności.
Nasze działania są nastawione przede wszystkim na indywidualne podejście do potrzeb naszych kontrahentów, co wyróżnia nas na tle konkurencji i pozwala na elastyczną i efektywną współpracę.

Stała opieka serwisowa

W działaniu każdego podmiotu jednym z najważniejszych czynników efektywności jest czas krótkie przerwa w pracy firmy mogą spowodować niepowetowane straty.

Według naszych standardów stała opieka serwisowa to połączenie różnorodnych systemów w jedną spójną całość, umożliwienie im przede wszystkim efektywnej i ekonomicznej pracy przez użytkowników, ujednolicenie i szybką wymianę danych, ograniczenie kosztów i błędów, zmniejszanie ryzyka strat wywołanych ewentualną awarią, natychmiastowe reakcje w celu przywrócenia poprawnej pracy systemu

Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

• Opieka sprzętowa nad serwerami
• Opieka, konfiguracja, uaktualnianie systemów serwerowych opartych na oprogramowaniu Microsoft
• Gwarantowana szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
• Okresowy przegląd, kontrole i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci
• Bezpłatną wymianę uszkodzonych części,
• Aktualizację oprogramowania wg zaleceń Producenta
•Stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych
• Okresową archiwizację danych
• Stałą pomoc przez telefon
• Pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy

Rozwiązania serwerowe

Dlaczego serwer ?

Scentralizowane i dobrze zorganizowane miejsce przechowywania danych to tylko jedna z korzyści zastosowania rozwiązania serwerowego w miejscu pracy. Podstawową korzyścią będzie oczywiście utworzenie centralnej lokalizacji do przechowywania kluczowych danych firmowych. Dodatkowo, skonsolidowanie danych biznesowych w jednym miejscu gwarantuje, że pracownicy będą wiedzieć, gdzie mogą znaleźć informacje niezbędne do wydajnej pracy. Ułatwia to również sporządzanie kopii zapasowych danych w porównaniu z sytuacją, gdy są one rozproszone na wielu komputerach.

Współczesne oprogramowanie serwerowe ma o wiele większe możliwości. Oto kilka przykładów:

• Dostęp do danych z domu lub biura oddziału firmy,
• Założenie intranetu,
• Obsługa własnych usług poczty e-mail,
• Dostęp do danych z urządzeń przenośnych,
• Korzystanie z programów firmowych opartych na bazach danych,
• Wysyłanie i odbieranie faksów.

Korzyści biznesowe

Na podstawie opinii klientów, którzy już posiadają rozwiązania serwerowe, przygotowaliśmy listę ośmiu powodów, dla których zainstalowanie serwera w małej lub średniej firmie jest bardziej opłacalne niż używanie sieci równorzędnej:

• Z chaosu można wykreować porządek,
• Ochrona danych staje się skuteczniejsza dzięki ułatwieniu tworzenia kopii zapasowych,
• Usprawnienie współpracy personelu firmy,
• Łatwiejsze przystosowanie firmy do pracy zdalnej,
• Możliwość udostępniania połączeń szerokopasmowych,
• Uproszczenie instalowania nowych komputerów, dodawania użytkowników i wdrażania nowych aplikacji,
• Zwiększenie mocy obliczeniowej,
• Bardziej profesjonalny wizerunek firmy i łatwiejszy kontakt z klientami.

Integracja systemów

Połączenie różnorodnych systemów w jedną spójną całość umożliwia przede wszystkim efektywną i ekonomiczną pracę użytkowników, ujednolicenie i szybką wymianę danych, ogranicza koszty i błędy wewnątrzsystemowe.
Nowoczesna i bezpieczna struktura informatyczna to bez wątpienia fundament sprawnego funkcjonowania firmy. Warto więc zainwestować w elastyczną i zgraną architekturę, która zapewni najlepsze warunki do prowadzenia działalności biznesowej.

Uwzględniając indywidualne potrzeby Państwa firmy, proponujemy funkcjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne, gwarantujące niezawodność, wydajność i skuteczną ochronę wdrażanych systemów.