Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawNowe przepisy wprowadzają dla przedsiębiorców dokumentujących sprzedaż paragonami zmiany w zakresie wystawiania faktur.

Jeśli sprzedawca zarejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i wystawi paragon, kupujący będzie miał możliwość otrzymania faktury na dane firmowe kupującego (w tym NIP) jedynie w przypadku, gdy paragon będzie zawierać NIP.

Za wystawienie faktury z NIP-em firmowym do paragonu, na którym nie ma tego NIP-u, Urząd Skarbowy może naliczyć sprzedającemu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty VAT na tej fakturze.

Podobnie, jeżeli kupujący rozliczy w swojej działalności fakturę z NIP-em wystawioną do paragonu, na którym nie ma NIP-u, na niego również Urząd może nałożyć dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% tej kwoty VAT.