Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.29 r221003.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dostosowano do nowego protokołu wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail, w przypadku wysyłania wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy;
 • Usprawniono wystawianie “Not odsetkowych” w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

Moduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury VAT z dokumentu WZ dodano przenoszenie oznaczenia „TP”;
 • Z modułu Fakturowane usunięto wyświetlanie z listy dokumentów do wystawienia „Nota uznaniowa”;
 • Po dokonaniu zmian w opcji Narzędzia → Przecena towarów dodano pełne odświeżanie asortymentu zamiast odświeżania różnic;
 • Usprawniono odświeżanie formy płatności w oknie głównym po wejściu do opcji Słowniki → Słownik form płatności;
 • Zmieniono podpowiadanie daty, od któej liczony jest termin płatności dla korekt faktur zakupu. W aktualnej wersji termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna wyboru kont bankowych w oknie głównym;
 • Zaprezentowano walutę dla konta bankowego przy dodawaniu numeru konta bankowego w oknie głównym;
 • Usprawniono wyświetlanie grupy użytkowników w słowniku użytkowników;
 • Dodano prezentowanie okna raportu zestawienia PZ bez FZ w przypadku braku danych;
 • Rozszerzono współpracę z Mobilną Fakturą o obsługę portu dla FTP.

Moduły księgowe:

 • Na zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych w KPiR ulga dla klasy średniej ustawiono wartość 0 od czerwca 2022 r.
  Chodzi o raport, gdzie do końca maja podatek liczony jest według starych zasad, a od czerwca według nowych zasad. Od czerwca ulga dla klasy średniej jest zerowa;
 • Przy automatycznym księgowaniu wszystkich dokumentów sprzedaży, gdy oznaczony jest symbol FP, to taki dokument będzie księgowany według wzorca dla „Faktury FP”.