Kasy fiskalne ONLINE to urządzenia fiskalne, które będą komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Według podpisanej przez Prezydenta RP Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy będą zobowiązani w następujących terminach.

od 1 lipca 2021 roku:
branże:

  • świadczenie usług fryzjerskich,
  • świadczenie usług kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • świadczenie usług budowlanych,
  • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
  • świadczenie usług prawniczych,
  • świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.