Stała opieka serwisowa

W działaniu każdego podmiotu jednym z najważniejszych czynników efektywności jest czas krótkie przerwa w pracy firmy mogą spowodować niepowetowane straty.

Według naszych standardów stała opieka serwisowa to połączenie różnorodnych systemów w jedną spójną całość, umożliwienie im przede wszystkim efektywnej i ekonomicznej pracy przez użytkowników, ujednolicenie i szybką wymianę danych, ograniczenie kosztów i błędów, zmniejszanie ryzyka strat wywołanych ewentualną awarią, natychmiastowe reakcje w celu przywrócenia poprawnej pracy systemu

Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

• Opieka sprzętowa nad serwerami
• Opieka, konfiguracja, uaktualnianie systemów serwerowych opartych na oprogramowaniu Microsoft
• Gwarantowana szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
• Okresowy przegląd, kontrole i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci
• Bezpłatną wymianę uszkodzonych części,
• Aktualizację oprogramowania wg zaleceń Producenta
•Stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych
• Okresową archiwizację danych
• Stałą pomoc przez telefon
• Pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy