DGCS

DGCS SYSTEM oprócz nazwy własnej linii produktowej to także dział firmy dGCS S.A., którego zadaniem jest tworzenie i rozwój oprogramowania z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. InforSystem tworzy oprogramowanie dla dowolnego systemu wykorzystując możliwości JAVY.

DGCS System
Zintegrowany system przeznaczony do obsługi każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności.

Wybrane funkcje systemu (dostępne także w modułach):

• Praca pod różnymi platformami (Windows, Linux)
• Wspólna baza dla wszystkich modułów
• Szybkie przełączanie między modułami
• Wielofirmowość
• Konfigurowanie kompozycji systemu
• Możliwość dostosowania raportów i wydruków do potrzeb użytkownika
• Praca w sieci na jednej bazie danych
• Praca z wykorzystaniem Internetu, wysyłanie alarmów, przeglądanie raportów
• Automatyzacja standardowych czynności
• Generowanie dokumentów elektronicznych
• Wielowalutowość
• Wspólny moduł kasy
• Bogaty moduł rozrachunków
• Import danych z programów dGCS S.A – dos

Magazyn : moduł do zarządzania gospodarką magazynową oraz sprzedaży.

Wybrane funkcje:

• Wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych,
• Słowniki: kontrahentów, towarów i usług, jednostek, walut, cenników i inne,
• Możliwość pracy z dowolną ilością magazynów,
• Obsługa wielu walut, dokumentów wewnątrzunijnych i eksportowych,
• Współpraca z najpopularniejszymi urządzeniami fiskalnymi: kasy, drukarki, czytniki kodów kreskowych,
• Moduł produkcji,
• Rozbudowany system zamówień.
• Zamówienia zaawansowane – moduł przeznaczony do obsługi zamówień od odbiorców i dostawców.
• Pozwala na realizację zamówień częściowych oraz rezerwacji.
• Obsługa rezerwacji towaru – zamówienie może rezerwować towar w magazynie, rezerwacja powoduje wyświetlenie informacji na liście towarów o: całkowitej ilości towarów, zarezerwowanej oraz dostępnej,
• Realizacja wielu zamówień do jednego dokumentu wydania, ułatwiony dostęp do wszystkich niezrealizowanych zamówień dla wybranego kontrahenta,
• Każda pozycja może mieć wyznaczony niezależny termin realizacji,
• Bogaty zestaw raportów, pozwalający na dokładną analizę zamówień.
• Zakupy importowe – moduł przeznaczony do obsługi zakupów dokonywanych poza granicami UE.
• Wprowadzenie stawki celnej i akcyzy dla każdej pozycji,
• Określenie kosztów transportu do i od granicy, a także dowolnych zdefiniowanych kosztów,
• Wyznaczanie wartości transakcji w dowolnej walucie.
• Moduł Handlowcy – pozwala na rozliczanie prowizyjne handlowców, magazynierów i kierowców na podstawie uzyskanych obrotów
• Słownik pracowników to lista pracowników, która zawiera informacje podstawowe o osobach zatrudnionych (nie mylić z operatorami/użytkownikami systemu), dla każdego z nich możemy określić aktywność oraz przynależność do jednego z trzech specjalnych typów pracowników: handlowiec, magazynier, kierowca,
• Moduł pozwala na powiązanie handlowców z kontrahentem, funkcja automatycznie dopasowuje handlowca do dokumentu wydania dla danego kontrahenta,
• Raport sprzedaży handlowca umożliwia dokładne wyliczenie wysokości osiągniętego obrotu w wybranych okresach lub podgląd sprzedanych towarów, itd.

Księga Przychodów i Rozchodów – obsługa księgi podatkowej

Wybrane funkcje:

• Dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
• Rejestry VAT, sprzedaży i zakupu,
• Możliwość zastosowania wzorców księgowania do wpisów,
• Ewidencja czynności cywilno-prawnych, wyposażenia i akcyzy,
• Dodatkowy moduł deklaracji,
• Nieograniczony dostęp do wieloletniego archiwum,
• Księgowanie dokumentów z programów DOS-owych,
• Automatyczne księgowanie dokumentów z Magazynu 2 Multi i Delegacji,
• Możliwość automatycznego przejścia na Księgę Handlową.

Księga Handlowa – umożliwia prowadzenie pełnej księgowości

Wybrane funkcje:

• Dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
• Rejestry VAT, sprzedaży i zakupu,
• Możliwość zastosowania wzorców księgowania do wpisów,
• Ewidencja czynności cywilno-prawnych i akcyzy,
• Dodatkowy moduł deklaracji,
• Księgowanie dokumentów z programów DOS-owych,
• Elastyczny plan kont, możliwość stworzenia własnego lub korzystanie z gotowego, dostarczanego z programem,
• Możliwość księgowania tylko na syntetyce i rozksięgowania na analityce,
• Wielopoziomowe analityki,
• Automatyczne księgowanie dokumentów z Magazynu 2 Multi i Delegacji.

Delegacje – rozliczanie wyjazdów służbowych

Wybrane funkcje:

• Rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników,
• Obliczanie ryczałtu dla pracowników,
• Ewidencja przebiegu pojazdów,
• Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych,
• Ewidencja kosztów eksploatacji samochodów.