AUDYT OPROGRAMOWANIA I INWENTARYZACJA SPRZĘTU

Definicja

Audyt Systemu Informatycznego polega na inwentaryzacji oraz analizie warstwy technicznej sprzętu komputerowego, zainstalowanego oprogramowania i posiadanych plików chronionych prawami autorskimi. Audyt szczegółowo obrazuje stan posiadanej infrastruktury IT,  jak również  wszelkich braków lub nadmiarów licencyjnych w zakresie zainstalowanego oprogramowania.

Jak to robimy

Firma ALT Systemy Informatyczne bierze czynny udział w programach partnerskich, zrzeszających uprawnionych audytorów legalności oprogramowania, takich jak SAM (Software Assets Management), MLMP (Microsoft License Management Program), Autodesk PCOA oraz Adobe SAM. Wynikiem audytów przeprowadzonych na przełomie ostatnich 7 lat jest stworzenie kompleksowej oferty audytowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Audyt przeprowadzany przez naszą firmą charakteryzuje się dodatkowo wsparciem techniczym, edukacyjnym oraz szkoleniowym, dzięki któremu pracownicy audytowanych firm posiadają niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania kapitałem oprogramowania.

Etapy przeprowadzania audytu

• analiza posiadanej infrastruktury informatycznej
• sprawdzenie atrybutów oprogramowania
• skanowanie stacji roboczych oprogramowaniem audytorskim
• opracowanie i wykonanie raportu wstępnego z audytu
• opracowanie i przedstawienie planu naprawczego oraz działań z nim związanych
• opracowanie  i implementacja procedur zarządzania oprogramowaniem
• oznakowanie jednostek indywidualnymi metrykami
• spisanie uzupełnionego oprogramowania
• skanowanie stacji roboczych po zakończeniu okresu naprawczego
• opracowanie i wykonanie raportu końcowego
• podpisanie porozumień pomiędzy pracownikami a Pracodawcą
• przekazanie certyfikatów SAM oraz MLMP
• roczna opieka doradcza w zakresie licencjonowania oraz spraw związanych z zarządzaniem oprogramowaniem

Korzyści z przeprowadzenia audytu

1. Oszczędności finansowe dzięki lepszemu, bardziej wydajnemu i racjonalnemu wykorzystaniu posiadanego oprogramowania, a także zoptymalizowaniu planów inwestycyjnych, związynych z zakupem nowego oprogramowania
2. Standaryzacja oprogramowania oraz usprawnienie procesów pomocy technicznej
3. Uniknięcie problemów prawnych i finansowych związanych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
4. Poznanie rzeczywistego stanu posiadanej infrastruktury IT
5. Wdrożenie procedur zarządzania oprogramowaniem oraz regulaminów, które regulują obowiązki i prawa pracowników w zakresie korzystania z firmowego oprogramowania
6. Uregulowanie odpowiedzialności prawnej za stan posiadanego i wykorzystywanego oprogramowania

Czym się wyróżniamy

1. Posiadamy ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów informatycznych oraz audytów bezpieczeństwa
2. Jako certyfikowany partner Microsoft z kompetencją “License Solutions” służymy pomocą i doradztwem w doborze programów oraz wersji licencyjnych oprogramowania
3. Dostarczamy i wdrażamy (w ramach umowy audytowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów) oprogramowanie Uplook/Statlook 4 polskiej firmy A+C
4. Przeprowadzamy szkolenia dla kadry informatycznej oraz pracowników, które obejmują procedury zarządzania oprogramowaniem, ochronę własności intelektualnej oraz podstawy licencjonowania
5. Posiadamy bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za licencjonowanie u producentów zrzeszonych w BSA
6. Każdego naszego klienta traktujemy jak Partnera
7. Jesteśmy otwarci na propozycje oraz sugestie naszych Partnerów