Bezpieczeństwo

Firma ALT Systemy Informatyczne prowadzi usługi audytorskie w ramach programu partnerskiego Software Assets Management (SAM) oraz Microsoft License Management Program (MLMP) umożliwiając weryfikację legalności zainstalowanego i posiadanego oprogramowania oraz usprawnienia procesu zarządzania licencjami. Program ten wraz z równoległe trwającą kampanią walki z piractwem komputerowym prowadzonym przez BSA, ma na celu przede wszystkim pomoc w polityce licencyjnej przedsiębiorstw i doprowadzenie do pełnej legalności posiadanego oprogramowania i jego użytkowania.

W tym celu firma ALT Systemy Informatyczne pragnie zwrócić Państwa uwagę na zakres swoich usług obejmujących tą dziedzinę i pragnie zachęcić do współpracy.

Zakres oferty obejmuje następujące propozycje:

• Przeprowadzenie audytu oprogramowania czyli sprawdzenie stosowanego oprogramowania i jego efektywne wykorzystanie wraz ze spisaniem procedur i polityk
• Przeprowadzenie audytu systemu informatycznego pod kątem zabezpieczeń sieciowych i serwerowych
• Przeprowadzenie weryfikacji spełniania wymogów prawnych związanych z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
• Dostawę oprogramowania do zarządzania licencjami oraz kontroli instalowanych aplikacji i plików multimedialnych
• Stałą pomoc doradczą w zakresie technik kontroli poaudytowej, nadzoru wdrożonych procedur i poprawności ich funkcjonowania

Korzyści z wykonania audytu przez ALT Systemy Informatyczne

• Zajmujemy się audytami od 2004 r. tj. od początku istnienia usług zarządzania licencjami w Polsce,
• Oferujemy pomoc w ustanowieniu standardów oprogramowania w firmie,
• Przeprowadzamy analizę bezpieczeństwa przechowywanych danych,
• Pomagamy zmniejszać koszty związane z utrzymaniem oprogramowania,
• Służymy pomocą i doradztwem w doborze najlepszych wersji licencjonowania,
• Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu procedur i instrukcji dla firm, wynikających z zakresu audytu i rozwiązań występujących w poszczególnych firmach,
• Ukończyliśmy akredytowane przez ABW szkolenia związane z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Polityk Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.

Przeprowadzenie audytu i wdrożenie procedur zarządzania oprogramowaniem, choć wymaga profesjonalnego przygotowania, jest procesem, z którym nasza firma poradzi sobie sprawnie i szybko. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie audytu objęte są tajemnicą i nie są udostępniane osobom trzecim. Nasze kompetencje są poparte odpowiednimi certyfikatami oraz długą listą referencyjną naszych partnerów.