Nowa wersja DGCS INFOR System – 18.16

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dostępna jest już nowa generacja programu DGCS System – 18.16!

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie Faktura zakupu (stary sposób wprowadzania przyjęć);
  • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie: „Kartoteka faktur VAT”, „Należności według kontrahenta”;
  • Przywrócono dodawanie grupy towarów przy dodawaniu nowego towaru i dodaniu nowej grupy towarów.

Moduły księgowe:

  • Dodano parametr dostępny w ustawieniach „Deklaracje i JPK VAT”. Jeżeli go zaznaczymy, to kwoty netto zostaną przeniesione w zależności od procentowego odliczenia VAT. Dotyczy tylko generowania deklaracji i JPK VAT (3);
  • Dodano zapamiętywanie parametru „Nie pokazuj więcej okna” w oknie „Powiadomienie o ustawieniach deklaracji”;
  • Przy imporcie danych z pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy ustawienia w programie nie są kompatybilne (różne ustawienia w planie kont od ustawień długości znaków w konfiguracji) wyświetlono listę dokumentów wraz z odpowiednim komunikatem;
  • Dodano wydruk księgi zgodnie z widokiem w oknie (według LP);

Moduł Kadry i Płace:

  • Zmieniono zachowanie okna urlopów – po zmianie pracownika w tabelce nie ustawia go w aktywnym kontekście pracownika „w kontrolce w prawym górnym rogu”;
  • Usprawniono podpowiadanie kodu ubezpieczenia na podstawie zmiany statusu pracownika;
  • Zmieniono zachowanie modułu pojawiające się w niektórych przypadkach podczas edycji danych umowy o pracę i uniemożliwiające jej edycję.

Moduł Środki Trwałe:

Usprawniono wydruk dokumentu OT z uwzględnieniem modernizacji w przypadku, gdy dotychczasowe umorzenie podatkowe było inne niż księgowe